Introduktion

Svømmeskolens delelementer er opbygget i en hensigtsmæssig rækkefølge således, at de opgaver, der stilles til eleven, er attraktive udfordringer, der kan magtes af eleverne og dermed giver succes. Fremgangsmåden i svømmeskolen er i princippet velegnet til alle, der skal lære at svømme. Dog kan vægtningen af de enkelte elementer varieres efter alder og dygtighed, men tryghed og glæde ved vandet er fundamentet.

Leg og glæde er også et af principperne i svømmeskolen. Det er vigtigt at bibringe elev­erne en alsidig bevægelses erfaring i vandet. At lege med tøj på i vandet er ikke kun leg, det er en erfaring, der kan være nyttig. Eleven vil genkende følelsen af at have tøj på i vandet og derved forhåbentlig kunne reagere fornuftigt, hvis uheldet er ude.

Til instruktøren er svømmeskolen en hjælp i hverdagen, når undervisningen skal plan­lægges til næste lektion, en hjælp til at gøre det lettere at lave et varieret og spændende indhold i undervisningen. Desuden viser svømmeskolen vejen til det næste element, der kan inddrages i undervisningsforløbet.

Instruktøren har stadig en stor opgave, i at tilpasse svømmeundervisningen til den svøm­me­hal, de er i. Her tænkes på de fysiske rammer, bassinets dybde, plads forhold, andre i samme bassin og de rekvisitter, der er til rådighed m.m.

Når de konkrete eksempler, der er i vejledningen, er opbrugt, må instruktøren selv udvikle nye og spændende alternativer, men princippet i svømmeskolen er stadig det samme. Øvelserne kan varieres og forbedres, men den pædagogiske linie består. Vi op­fordrer til, at svømmeinstruktørerne deltager i kurser, hvor de kan videreuddanne sig. Det er på kurser blandt kollegaer, der gives og modtages ny inspiration.

Svømmeskolen består af 9 opgaver, der hver har 10 øvelser. Der er en kort introduk­tion til hver af de 9 opgaver og en vejledning til alle 90 øvelser.

Klik her for at læse mere om de enkelte opgaver

De 9 opgaver må ikke opfattes som eksamener. Vi opfordrer ikke til, at der skal laves diplom dage. Diplomerne er med til at overskueliggøre, hvor langt svømmeren er nået i sin svømmeudvikling. For svømmerne er diplomet et motiverende delmål, diplo­met tages med hjem, og vises frem for forældrene. Forældrene får et indblik i barnets svømmemæssige niveau.

For instruktøren er diplomet en markering af, at de næste elementer kan inddrages i undervisningen.

Diplomerne uddeles, når eleven kan udføre alle de 10 øvelser/ opgaver, der er i diplomet. Det er ideen, at alle 10 øvelser skal bemestres, før diplomet udleveres. Det er med den baggrund, at vi har udviklet et specielt diplom ”Frøen” til brystsvømning. Hvis bryst­svømningen havde været en integreret del af de øvrige diplomer, ville der være elever, der ikke kunne udføre alle øvelser i et diplom, og dermed være forhindret i at få diplomet, selvom de er dygtige svømmere.

Med disse ord byder vi velkommen til vores svømmeskole.