Musen og muslingen

Svømmeren kan

  1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
  2. Sidde på kanten og plaske i vandet
  3. Komme ned i bassinet og op igen alene
  4. Bevæge sig rundt langs kanten
  5. Blive trukket på tværs af bassinet på maven
  6. Bevæge sig på tur rundt i bassinet
  7. Ride en tur på søhest
  8. Lave 10-20-30
  9. Få vandet til at koge
  10. Sove på ryggen med hjælper