Diplomer

Nye diplomer

Forord

Grundlaget for svømmeskolen er at skabe tryghed og glæde ved vand. Diplomerne er tænkt som en vejledning til instruktørerne, som de kan opbygge deres undervisning omkring, og som en ydre motivationsfaktor for svømmerne, der kan se, hvad de har opnået. Derfor er det også vigtigt at alle instruktører tildeles en mappe med alle diplomerne samt en vejledning til, hvordan de skal anvendes.

Diplomerne bygger på De Fire Grundlæggende Færdigheder – Elementskift, Vejrtrækning, Balance og Bevægelse – som også er beskrevet i denne bog. Diplomernes mål skal sikre en udvikling af alle fire færdigheder hos den enkelte svømmer og give en dygtig og alsidig svømmer.

Da diplomerne beskriver slutmål, er der lagt op til, at instruktørerne selv kan være kreative med, hvordan de vil nå disse mål. Instruktørerne tilskyndes til at benytte formålsbaseret leg med stor mangfoldighed som et redskab til indlæring hos svømmerne, der lærer forskelligt.

For at få de mest homogene hold hvert år bør diplomerne gives med omtanke. Det skal altså understreges, at alle svømmere på et hold ikke skal have det samme diplom, med mindre det samme hold anbefales til dem alle efter endt sæson.

Der er ikke et specifikt antal af målene, svømmeren skal have opnået, før de kan få tildelt diplomet. Det er i stedet op til den enkelte instruktør at vurdere, om svømmeren er klar til det næste niveau eller ej. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en svømmer er klar til næste niveau, opfordres der til at tage andre instruktører med på råd.

Det er forsøgt at differentiere sproget i diplomerne, således at diplomerne til de mindre børn er mere kreative, hvad angår navnene på målene, mens diplomerne til de lidt ældre har fået mere tekniske betegnelser.

Derudover er ”Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum” blevet et punkt på alle diplomer. Det skal sikre, at alle får en introduktion til dette hver gang en sæson starter. ”Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum” er også at finde beskrevet i denne bog.

Sidst men ikke mindst skal det nævnes, at Svømmeskolens diplomer er et vedvarende projekt. Ved hver endt sæson bør diplomerne evalueres og justeres, hvis dette ses nødvendigt, således at de altid er i overensstemmelse med, hvad instruktørerne oplever på kanten.

Indholdsfortegnelse

Forord 1

Indholdsfortegnelse 2

Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum 3

Forklaring af De Fire Grundlæggende Færdigheder 3

Diplomer til Børn Vandtilvænning 4

Krabben 4

Vandmanden 6

Diplomer til De Vandglade 7

Vandmanden 7

Skildpadden 7

Diplomer til Mor/Far Barn 8

Musen og muslingen 8

Søhest og føl 9

Diplomer til Børn Begynder 10

Søstjernen 10

Vandmanden 11

Skildpadden 12

Diplomer til Børn Let Øvede 13

Blæksprutten 13

Delfinen 15

Diplomer til Børn Øvede 17

Sælen 17

Spækhuggeren 19

Ungdomshold 21

 

 

Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum

 • Vask dig grundigt uden badetøj før du hopper i vandet. Om igen efter toiletbesøg.
 • Ikke løbe i svømmehallen.
 • Ingen hovedspring på det lave.
 • Langt hår sættes op/samles
 • Ingen dykkermasker
 • Ingen bælter – forklaring på hjemmesiden
 • Adgang til omklædning tidligst 10 min. før svømmetid

Forklaring af De Fire Grundlæggende Færdigheder

 • Elementskift: Der er tre primære elementer; det faste (kanten, bunden, store redskaber mm.), det flydende (vandet) og det luftige (i hop og hurtige afsæt fra kanten). I mange aktiviteter kan det ikke undgås, men det er godt at tænke ind på forskellige måder. Det er vigtigt at kunne i forbindelse med selvredning.
 • Vejrtrækning: Handler om kontrol over indånding, udånding og det at holde vejret. Det er vigtigt at beherske, da det ellers let kan give utryghed. Der skal øves rytme og timing af vejrtrækningen før det føles naturligt i bassinet.
 • Balance: Handler om at finde en ligevægtstilstand i mange forskellige positioner (udstrakt, sammenbøjet, lodret, vandret mm.). Der er både statisk (når svømmeren ligger stille) og dynamisk (når svømmeren skal være aktiv for at opretholde balancen) balance.
 • Bevægelse: Handler om forskellige måder at skabe fremdrift og rotation på. Det kan øves med fokus på hastighed, kraft og retning af kroppens bevægelser.

Diplomer til Børn Vandtilvænning

Krabben

Svømmeren kan

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Sidde på kanten og plaske i vandet
 3. Komme ned i bassinet og op igen alene
 4. Akrobatik i vandet
 5. Få vandet til at koge
 6. Ride en tur på søhest
 7. Forlæns raketstart med plade
 8. Baglæns raketstart med plade
 9. Svømme som en racerbil med fart på
 10. Svømme som en omvendt racerbil med fart på
 11. Sove på ryggen med en pude
 12. Sove på maven med en pude

Beskrivelse

Diplomet Krabben kan gives til svømmere på vandtilvænningshold, der efter sæsonafslutning ikke er klar til at rykke videre til Vandglade eller Begynder 2. Da begynder 1 også arbejder med vandtilvænning det første halve år, vil et sådant hold også være passende til den efterfølgende sæson. I modsætning til Begynder 1 får vandtilvænningsholdene ikke Søstjernen til jul, da vi ikke forventer, at de er vandtilvænnede før slutningen på sæsonen. Der er få forskelle mellem Krabben og Søstjernen, da Krabben er tilpasset det lave vand i Skt. Jørgensbadet, og derudover, at der er afsat længere tid til at nå målene, hvorfor der er flere mål på Krabben end Søstjernen.

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Sidde på kanten og plaske i vandet
 3. Komme ned i bassinet og op igen alene

Svømmeren skal være tryg ved selv at komme ned i og op ad bassinet alene

 1. Akrobatik i vandet

Balanceskift stående på bunden til andre positioner

 1. Få vandet til at koge

Puste bobler i vandet med mund og næse. Det er ikke nødvendigt at hele deres hoved er under vandet for at klare dette mål

 1. Ride en tur på søhest

Bevæge sig frit i vandet på en søhest, både forlæns og baglæns

 1. Forlæns raketstart med plade

Afsæt fra kanten med hjælpemiddel på maven

 1. Baglæns raketstart med plade

Afsæt fra kanten med hjælpemiddel på ryggen

 1. Svømme som en racerbil med fart på

Crawlben på maven med hjælpemiddel

 1. Svømme som en omvendt racerbil med fart på

Crawlben på ryggen med hjælpemiddel

 1. Sove på ryggen med en pude

Flyde på ryggen med hjælpemiddel (plade eller søhest). Selvom svømmeren har et hjælpemiddel, er det vigtigt, at der slappes af i positionen før målet er opnået

 1. Sove på maven med en pude

Flyde på maven med hjælpemiddel (plade eller søhest). Selvom svømmeren har et hjælpemiddel, er det vigtigt, at der slappes af i positionen før målet er opnået

Diplomer til Børn Vandtilvænning

Vandmanden

(se s. 11)

Beskrivelse

Diplomet Vandmanden kan gives til Børn Vandtilvænning svømmere ved slutningen af sæsonen. Hvis en svømmer får tildelt dette diplom, betyder det, at denne skal videre til De Vandglade eller Børn Begynder 2 næste sæson.

 

 

Diplomer til De Vandglade

Holdet De Vandglade er et hold, der kører parallelt med Børn Begynder holdene. Dog må det forventes at svømmerne på dette hold allerede er vandtilvænnede ved start af sæson, da dette hold svømmer på det dybe i Skt. Jørgensbadet. Derfor følger De Vandglade de samme diplomer som Børn Begynder med undtagelse af Søstjernen, da dette er et vandtilvænningsdiplom.

Vandmanden

(se s. 11)

Beskrivelse

Diplomet Vandmanden kan gives til De Vandglade svømmere ved slutningen af sæsonen. Hvis en svømmer får tildelt dette diplom, betyder det, at denne skal fortsætte på De Vandglade igen næste sæson eller på et Børn Begynder 2 hold.

Skildpadden

(se s. 12)

Beskrivelse

Diplomet Skildpadden kan gives til De Vandglade svømmere ved slutningen af sæsonen. Hvis en svømmer får tildelt dette diplom, betyder det, at denne skal videre på Børn Let Øvede næste sæson.

Diplomer til Mor/Far Barn

Musen og muslingen

Svømmeren kan

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Sidde på kanten og plaske i vandet
 3. Komme ned i bassinet og op igen alene
 4. Bevæge sig rundt langs kanten
 5. Blive trukket på tværs af bassinet på maven
 6. Bevæge sig på tur rundt i bassinet
 7. Ride en tur på søhest
 8. Lave 10-20-30
 9. Få vandet til at koge
 10. Sove på ryggen med hjælper

Beskrivelse

Diplomet Musen og muslingen kan gives til Mor/Far Barn svømmere ved slutningen af sæsonen. Hvis en svømmer får tildelt dette diplom, betyder det, at denne skal fortsætte på et Mor/Far Barn hold næste sæson eller vælge at starte på Børn Begynder 1 eller Vandtilvænning alt efter alder og niveau.

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Sidde på kanten og plaske i vandet
 3. Komme ned i bassinet og op igen alene
 4. Bevæge sig rundt langs kanten
 5. Blive trukket på tværs af bassinet på maven

Trækkes af forælder rundt i bassinet på maven

 1. Bevæge sig på tur rundt i bassinet

Bevæge sig tværs over bassinet sammen med forælder

 1. Ride en tur på søhest

Holde balancen oprejst siddende på en søhest. Forælder må gerne støtte let – eksempelvis ved at holde i hånden

 1. Lave 10-20-30

Lave 10-20-30 og dyppe sig – hele hovedet behøver ikke komme under vandet, men det ønskes

 1. Få vandet til at koge

Puste bobler i vandet med mund og næse. Det er ikke nødvendigt at hele deres hoved er under vandet for at klare dette mål

 1. Sove på ryggen med hjælper

Flyde på ryggen med forælder som hjælper. Det ønskes at forælderen hjælper så lidt som muligt gerne kun med en enkelt hånd under svømmeren. Selvom svømmeren får hjælp, er det vigtigt, at der slappes af i positionen før målet er opnået

Diplomer til Mor/Far Barn

Søhest og føl

Svømmeren kan

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Lave et superheltehop
 3. Svømme som en racerbil med fart på
 4. Bevæge sig alene i vandet og få vandet til at koge samtidig (gå, svømme, plaske)
 5. Sove på ryggen
 6. Sove på maven
 7. Lave 10-20-30 med hele hovedet under vandet
 8. Lave en forlæns raketstart
 9. Lave en baglæns raketstart
 10. Lave akrobatik med forælder

Beskrivelse

Diplomet Søhest og føl kan gives til Mor/Far Barn svømmere ved slutningen af sæsonen. Hvis en svømmer får tildelt dette diplom, betyder det, at denne er klar til at rykke videre i svømmeskolen. Svømmeren kan rykke videre til begynder 1 eller 2, og det er derfor op til den enkelte instruktør at give forældrene en anbefaling om hvilket hold, der passer bedst til barnets niveau.

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Lave et superheltehop

Hoppe i vandet på benene (hjælp fra forælder tillades)

 1. Svømme som en racerbil med fart på

Crawlben på maven med hjælpemiddel alene over til forælder

 1. Bevæge sig alene i vandet og få vandet til at koge samtidig

Bevæge sig rundt i vandet (gå, svømme, plaske) og puste bobler samtidig

 1. Sove på ryggen

Flyde på ryggen (godtages med en lille hjælpende hånd)

 1. Sove på maven

Flyde på maven (godtages med en lille hjælpende hånd)

 1. Lave 10-20-30 med hele hovedet under vandet
 2. Lave en forlæns raketstart

Afsæt fra kanten på maven. Kan laves ud til forælder, men svømmeren skal kunne lave afsættet uden hjælp

 1. Lave en baglæns raketstart

Afsæt fra kanten på ryggen. Kan laves ud til forælder, men svømmeren skal kunne lave afsættet uden hjælp

 1. Lave akrobatik med forælder

Balanceskift stående på forælders knæ til andre positioner

Diplomer til Børn Begynder

Søstjernen

Svømmeren kan

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Komme ned i bassinet og op igen alene
 3. Ride en tur på søhest
 4. Sove på maven med en pude
 5. Få vandet til at koge
 6. Lave en raketstart med en plade
 7. Svømme som en racerbil med fart på
 8. Svømme som en omvendt racerbil med fart på

Beskrivelse

Diplomet Søstjernen er et vandtilvænningsdiplom og gives til Børn Begynder 1 svømmere til jul. Dette skal sikre at svømmerne er vandtilvænnede efter første halvdel af sæsonen, og at de opnår nogle delmål i løbet af sæsonen og dermed får glæden ved at se, hvad de har opnået allerede til jul.

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Komme ned i bassinet og op igen alene
 3. Ride en tur på søhest

Bevæge sig frit i vandet på en søhest, både forlæns og baglæns

 1. Sove på maven med en pude

Flyde på maven med hjælpemiddel (plade eller søhest). Der er ingen krav til ansigtsposition

 1. Få vandet til at koge

Puste bobler i vandet

 1. Lave en raketstart med en plade

Afsæt fra kanten med hjælpemiddel. Kan både være på maven og på ryggen

 1. Svømme som en racerbil med fart på

Crawlben på maven med hjælpemiddel

 1. Svømme som en omvendt racerbil med fart på

Crawlben på ryggen med hjælpemiddel

 

 

Diplomer til Børn Begynder

Vandmanden

Svømmeren kan

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Slappe af og kigge på fisk under vandet
 3. Slappe af med faldskærm
 4. Lave akrobatik i vandet
 5. Dykke med fisk
 6. Lave et superheltehop
 7. Lave forlæns raketstart
 8. Lave en baglæns raketstart
 9. Svømme som en racerbil uden rat
 10. Svømme som en omvendt racerbil uden rat
 11. Lave vindmøllearme

Beskrivelse

Diplomet Vandmanden kan gives til Børn Begynder svømmere ved slutningen af sæsonen, hvis svømmeren skal fortsætte på Børn Begynder igen næste sæson. Det anbefales, at svømmeren starter på Børn Begynder 2 for ikke ”at starte forfra” næste sæson.

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Slappe af og kigge på fisk under vandet

Flyde på maven med hjælpemiddel, med ansigtet i vandet

 1. Slappe af med faldskærm

Flyde på ryggen med søhest over hovedet

 1. Lave akrobatik i vandet

Komme fra oprejst til liggende position og omvendt

 1. Dykke med fisk

Dykke helt ned under vandet med øjnene åbne

 1. Lave et superheltehop

Hoppe i vandet på benene

 1. Lave forlæns raketstart

Afsæt fra kanten på maven (uden hjælpemiddel)

 1. Lave en baglæns raketstart

Afsæt fra kanten på ryggen (uden hjælpemiddel)

 1. Svømme som en racerbil uden rat

Crawlben på maven (uden hjælpemiddel, med armene langs siden)

 1. Svømme som en omvendt racerbil uden rat

Crawlben på ryggen (uden hjælpemiddel, med armene langs siden)

 1. Lave vindmøllearme

Kendskab til crawlarme. Kan være med en plade eller mens man sidder på en søhest

Diplomer til Børn Begynder

Skildpadden

Svømmeren kan

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Sove uden pude
 3. Svømme som en hval
 4. Lede efter forsvundne skatte på havbunden
 5. Lave et ankerhop
 6. Lave en forlæns superraketstart
 7. Lave en superraketstart på ryggen
 8. Svømme som en havfrue/havmand
 9. Crawle fra kant til kant
 10. Crawle på ryggen fra kant til kant

Beskrivelse

Diplomet Skildpadden kan gives til Børn Begynder svømmere ved slutningen af sæsonen. Hvis en svømmer får tildelt dette diplom, betyder det, at denne skal videre på Børn Let Øvede næste sæson.

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Sove uden pude

Flyde på maven og på ryggen afslappet uden hjælpemiddel

 1. Svømme som en hval

Beherske vejrtrækning i forbindelse med bevægelse

 1. Lede efter forsvundne skatte på havbunden

Samle ting op fra bunden

 1. Lave et ankerhop

Hoppe i vandet i forsøg på at sætte sig på bunden

 1. Lave en forlæns superraketstart

Afsæt fra kanten til streamline position på maven

 1. Lave en superraketstart på ryggen

Afsæt fra kanten til streamline på ryggen

 1. Svømme som en havfrue/havmand

Grovmotoriske flyben med armene langs siden

 1. Crawle fra kant til kant

Svømmeren skal kunne svømme en kort distance med grovmotorisk crawl

 1. Crawle på ryggen fra kant til kant

Svømmeren skal kunne svømme en kort distance med grovmotorisk rygcrawl

Diplomer til Børn Let Øvede

Blæksprutten

Svømmeren kan

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Lave superakrobatik i vandet
 3. Slå forlæns kolbøtter
 4. Slå baglæns kolbøtter
 5. Dreje som en torpedo
 6. Trække vejret på siden
 7. Dykke gennem ring på bunden
 8. Lave et lille hovedspring
 9. Lave en superraketstart med efterfølgende svømning under vandet
 10. Svømme strømlinet under vandet
 11. Svømme delfinben under vandet
 12. Svømme crawl med indøvede vejrtrækninger
 13. Svømme rygcrawl

 

Beskrivelse

Diplomet Blæksprutten kan gives til Børn Let Øvede svømmere ved slutningen af sæsonen. Hvis en svømmer får tildelt dette diplom, betyder det, at denne skal fortsætte på Børn Let Øvede igen næste sæson.

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Lave superakrobatik i vandet

Svømmeren skal kunne flyde i udstrakt position på maven og vende om på ryggen – om tværaksen – og flyde i udstrakt position. Gentages flere gange i træk

 1. Slå forlæns kolbøtter

Svømmeren skal kunne udføre en forlæns kolbøtte krøllet sammen som en kugle med knæene ved brystet

 1. Slå baglæns kolbøtter

Svømmeren skal kunne udføre en baglæns kolbøtte krøllet sammen som en kugle med knæene ved brystet

 1. Dreje som en torpedo

Vandret rotation om egen længdeakse (mave til ryg)

 1. Trække vejret på siden

Vejrtrækning ved at svømme på maven og op på siden og trække vejret

 1. Dykke gennem ring på bunden

Dykke gennem en ring der står på bunden på det lave

 1. Lave et lille hovedspring

Springe i vandet på hovedet fra siddende position på den lave kant

 1. Lave en superraketstart med efterfølgende svømning under vandet

Afsæt fra kanten til undervandssvømning i streamline position

 1. Svømme strømlinet under vandet

Svømme crawlben under vandet i streamlineposition

 1. Svømme delfinben under vandet

Flyben under vandet. Det er valgfrit hvor armene er

 1. Svømme crawl med indøvede vejrtrækninger

Kortere distancer af crawl med forsøgt vejrtrækning til siden

 1. Svømme rygcrawl

Kortere distancer af rygcrawl med rotation

 

Diplomer til Børn Let Øvede

Delfinen

Svømmeren kan

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Svømme crawlben på siden
 3. Flyde på maven
 4. Flyde på ryggen
 5. Stå på hænder
 6. Ligge på bunden
 7. Svømme crawl med crawlvejrtrækning
 8. Lave et hovedspring
 9. Lave en kolbøttevending
 10. Svømme 25 m. crawl
 11. Svømme 25 m. rygcrawl

Beskrivelse

Diplomet Delfinen kan gives til Børn Let Øvede svømmere ved slutningen af sæsonen. Hvis en svømmer får tildelt dette diplom, betyder det, at denne skal vider på Børn Øvede næste sæson.

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Svømme crawlben på siden

Crawlben på siden med bevaret balance

 1. Flyde på maven

Flyde på helt afslappet på maven med ansigtet i vandet i cirka 1 minut. Man må gerne trække vejret undervejs

 1. Flyde på ryggen

Flyde afslappet på ryggen i cirka et minut

 1. Stå på hænder

Svømmeren skal kunne stå på hænder på det lave med en nogenlunde balance

 1. Ligge på bunden

Svømmeren skal være tryg ved at komme ned og ligge afslappet på bundet på det lave. Udføres ved at tømme lungerne for luft

 1. Svømme crawl med crawlvejrtrækning

Crawl med vejrtrækning på hvert tredje armtag til siden

 1. Lave et hovedspring

Stående hovedspring fra den lave kant

 1. Lave en kolbøttevending

Svømmeren skal kunne lave en forlæns kolbøttevending og finde kanten med fødderne efterfølgende

 1. Svømme 25 m. crawl

25 m. crawl med god crawlteknik – herunder vejrtrækning til siden på hvert tredje armtag

 1. Svømme 25 m. rygcrawl

25 m. rygcrawl med god teknik

Diplomer til Børn Øvede

Sælen

Svømmeren kan

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Flyde i forskellige positioner
 3. Bevæge sig frem af i vandet ved små bevægelser med hænderne i forskellige positioner
 4. Svømme crawlben på siden med vejrtrækning
 5. Udføre crawløvelsen 10-1
 6. Svømme en halv bane undervandssvømning
 7. Lave en crawlvending med efterfølgende afsæt
 8. Lave en rygcrawlvending med efterfølgende afsæt
 9. Udføre et streamlinehop
 10. Udføre et hovedspring fra startskamlen
 11. Svømme 50 m. crawl
 12. Svømme 50 m. rygcrawl
 13. Svømme 25 m. flyben

Beskrivelse

Diplomet Sælen kan gives til Børn Øvede svømmere ved slutningen af sæsonen. Hvis et barn får tildelt dette diplom, betyder det, at barnet skal fortsætte på Børn Øvede igen næste sæson.

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Flyde i forskellige positioner

Svømmeren skal kunne finde en stabil flyde position i forskellige kreative positioner – eksempelvis nogle positioner inspireret af synkronsvømning

 1. Bevæge sig frem af i vandet ved små bevægelser med hænderne i forskellige positioner

Svømmeren skal skabe fremdrift i vandet ved diverse skoddebevægelser/skub på vandet med hænderne og på den måde skabe en forståelse for vandføling

 1. Svømme crawlben på siden med vejrtrækning

Svømmeren skal ligge stabilt på siden og skal kunne udføre en kontrolleret vejrtrækning uden at miste balancen

 1. Udføre crawløvelsen 10-1

Svømmeren ligger på siden med ansigtet vendende mod bunden. Der udføres 10 crawlbenspark i denne position efterfulgt af 1 armtag, således at svømmeren kommer over på den anden side – ansigtet er hele tiden i samme position. Idet svømmeren kommer op og ligge på den nye side, drejes hovedet til en vejrtrækning. Når ansigtet igen vender mod bunden, gentages udførslen på den nye side osv.

 1. Svømme en halv bane undervandssvømning

Flyben i streamlineposition

 1. Lave en crawlvending med efterfølgende afsæt

Svømmeren skal lave en forlæns kolbøttevending ved kanten og herefter fange kanten så godt at der kan udføres et godt afsæt på ryggen efterfølgende

 1. Lave en rygcrawlvending med efterfølgende afsæt

Svømmeren skal lave en baglæns kolbøttevending ved kanten og herefter fange kanten så godt at der kan udføres et godt afsæt på ryggen efterfølgende

 1. Udføre et streamlinehop

Svømmeren skal hoppe på fødderne fra den høje kant eller fra skamlen i streamlineposition i forsøg på at ramme bunden på det dybe. Jo mere spændt svømmeren er i kroppen, jo længere kan svømmeren komme ned

 1. Udføre et hovedspring fra startskamlen

Hovedspring fra skammel landende i streamlineposition

 1. Svømme 50 m. crawl

50 m. crawl med god teknik samt crawlvending

 1. Svømme 50 m. rygcrawl

50 m. rygcrawl med god teknik samt rygcrawlvending

 1. Svømme 25 m. flyben

25 m. flyben, hvor bevægelsen starter fra maven med bløde hofter

Diplomer til Børn Øvede

Spækhuggeren

Svømmeren kan

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Stå på hænder på det dybe med fødderne ved vandoverfladen
 3. Skabe fremdrift i vandet ved skoddeøvelser
 4. Afsæt fra kanten på siden
 5. Udføre crawløvelsen 3-8
 6. Samle dukke op fra bunden på det dybe
 7. Lave en crawlvending efterfulgt af undervandssvømning
 8. Lave en rygcrawlvending efterfulgt af undervandssvømning
 9. Udføre et konkurrencehovedspring fra startskamlen
 10. Udføre en konkurrence-rygcrawlstart
 11. Svømme 100 m. crawl
 12. Svømme 100 m. rygcrawl
 13. Svømme 25 m. flyben under vandet

 

Beskrivelse

Diplomet Spækhuggeren kan gives til Børn Øvede svømmere ved slutningen af sæsonen. Hvis et barn får tildelt dette diplom, betyder det, at barnet har opnået alle mål, der er sat i svømmeskolen, og barnet kan evt. fortsætte på Teens and Tweensholdet.

 1. Regler for færden i svømmehallen og omklædningsrum
 2. Stå på hænder på det dybe med fødderne ved vandoverfladen

Det skal ligne, at svømmeren står på hænder dog uden at røre bunden men ved at holde sig oppe i vandoverfladen ved skodbevægelser med hænderne

 1. Skabe fremdrift i vandet ved skoddeøvelser

Svømmeren skal kunne skabe fremdrift i vandet ved små skoddeøvelser

 1. Afsæt fra kanten på siden

Afsæt fra kanten under vandet i streamlineposition på siden

 1. Udføre crawløvelsen 3-8

Svømmeren ligger på siden med ansigtet vendende mod bunden. Der udføres 8 crawlbenspark i denne position efterfulgt af 3 armtag, hvor kroppen roterer op på siden ved hvert armtag – ansigtet er hele tiden i samme position. Idet svømmeren har færdiggjort det 3. armtag og er kommet op og ligge på den nye side, drejes hovedet til en vejrtrækning. Når ansigtet igen vender mod bunden, gentages udførslen på den nye side osv.

 1. Samle dukke op fra bunden på det dybe

Svømmeren skal kunne svømme ned på bunden på det dybe og hente en livredningsdukke op til kanten

 1. Lave en crawlvending efterfulgt af undervandssvømning

Svømmeren skal lave en forlæns kolbøttevending ved kanten og herefter sætte af på ryggen og fortsætte med flybens-undervandssvømning i streamline. Undervandssvømningen skal vare minimum 5 m., og i løbet af disse skal svømmeren vende om på maven

 1. Lave en rygcrawlvending efterfulgt af undervandssvømning

Svømmeren skal lave en baglæns kolbøttevending ved kanten og herefter sætte af på ryggen og fortsætte med flybens-undervandssvømning i streamline. Undervandssvømningen skal vare minimum 5 m.

 1. Udføre et konkurrencehovedspring fra startskamlen

Svømmeren skal kunne udføre et hovedspring, hvor de hopper (ikke bare falder) fra skamlen og lander i vandet i streamlineposition. Herefter skal svømmeren svømme undervandssvømning med flyben i streamlineposition og endeligt svømme et par armtag crawl

 1. Udføre en konkurrence-rygcrawlstart

Rygcrawlsstart nede i vandet ved startskamlen

 1. Svømme 100 m. crawl

100 m crawl med god teknik, startspring, crawlvendinger og undervandssvømning med flyben i streamline position (cirka 5 meter)

 1. Svømme 100 m. rygcrawl

100 m rygcrawl med god teknik, rygcrawlstart, rygcrawlvendinger og undervandssvømning med flyben i streamline position (cirka 5 meter)

 1. Svømme 25 m. flyben under vandet

25 m. gode flyben i streamlineposition under vandet. Det er tilladt at trække vejret undervejs eller benytte svømmefødder

Ungdomshold

Idéer til ungdomsholdene

Selvom svømmerne på ungdomsholdene er for gamle til at få glæde af diplomerne på samme måde som de yngre svømmere, kan de i ligeså høj grad få motivation af at opnå nogle mål ved at gå på holdet. Med den hensigt foreslår vi, at klubben benytter sig af Dansk Svømmeunions Disciplinmærker. Ved at rette undervisningen mod disse mærker, vil holdenes sæson få et mere tematisk og alsidigt fokus på aktiviteter i vand, da der både er mærker med fokus på livredning, udspring, synkro og vandpolo, såvel som svømning. I hver kategori er der tre niveauer, som kan hjælpe med at skabe progressivitet i undervisningen. Hvis instruktøren efter et udspringsforløb mener, at svømmerne har opnået nok mål i mærket Udspring 3, kan disse uddeles på holdet.

Derudover anbefaler vi, at instruktøren i fællesskab med sit specifikke ungdomshold begynder sæsonen med at finde ud af, hvilke ønsker svømmerne har eller hvorfor de har valgt at starte på holdet. Dette kan give svømmerne mere motivation til at komme fast på holdet, og instruktøren får mulighed for at rette svømningen mere efter individerne på holdet end på det generelle niveau fra begyndelsen af. Det er selvfølgelig instruktøren der i sidste ende bestemmer, fx hvis svømmerne ikke er enige om hvad de gerne vil lære eller i hvilken rækkefølge de forskellige temaer kommer i.

På ungdomsholdene er det mindst ligeså vigtigt at skabe holdfølelse og samarbejdsevne, som på de allermindste hold. Svømmerne har oftest selv valgt at gå til svømning og ser det derfor som en fritidsinteresse på lige fod med andre sportsgrene. Derfor må instruktøren fokusere på holdets sociale profil, således at svømmerne lærer hinanden at kende og der bliver lagt mærke til, at man møder op.

 

Klik her for at læse mere om holdene www.roskilde-svoemning.klub-modul.dk