Vision

Vision og målsætning for konkurrenceholdene i Roskilde Svømning.

I forbindelse med omstrukturering af foreningen har vi ønsket at opstille vor vision og målsætning for konkurrenceholdet.

Vision: at lave en Sjællandsk storklub, såvel størrelses- som resultatmæssigt.

Mission: at skabe et godt ungdomsmiljø, med respekt for individet.

Målsætning:

Sportslig

 • Foreningen skal være repræsenteret ved SRØ´s arrangementer.
 • Mulighed for enkelte svømmeres deltagelse i nationale mesterskaber.
 • Foreningen skal have finalepladser ved SRØ ´s mesterskaber.
 • At den sportslige succes har sit udspring i det breddeforeningsarbejde og ikke i individuelle satsninger.
 • Optimale muligheder for den gode svømmer med forudsætninger og/eller ambitioner.

Socialt

 • Det tilstræbes at holdet består af en pige- og en drengegruppe.
 • Fællesarrangementer for hele gruppen.
 • Et positivt svømmemiljø.
 • Der skal være gode tilbud til den, der ikke har de optimale forudsætninger og/eller ambitioner.
 • Ånden skal være konkurrenceklub og ikke ”hyggeklub”.
 • Foreningen kan tilbyde et senior miljø der er attraktiv for svømmere over 19 år,der uddanner sig i Roskilde.

Synlighed

 • Ledere og trænerne skal bidrage til at foreningens omdømme bliver positivt.
 • Profilere klubben i svømmekredse.
 • Profiler klubben i lokalmiljøet.
 • Bidrage til at svømmerne deltager i profilering af klubben.

Økonomisk

 • Forståelse fra ledere og trænere for foreningens samlede økonomi og  formåen, respekt overfor foreningens øvrige aktiviteter.
 • Positiv overfor tiltag der forbedrer foreningens økonomi.
 • Budgetansvarlighed.

Personlig

 • Træneren skal bevidst udvikle sine kompetencer som rollemodel overfor svømmerne.
 • Identificere sine svage områder og være villig til at arbejde med dem.

Bestyrelsen marts 2001