Generalforsamlinger

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Torsdag den 25. juni 2020 kl 19:00

Afholdes udendørs på plænen bag Roskilde Handelsskole (ved Handelsskolens sportshal – medbring selv stol/tæppe.  

Foreløbig udmelding i forhold til forsamlingsregler indikerer mulighed for at samles mellem 30-50 udendørs efter den 7. juni – derfor er tilmelding til årets generalforsamlingen desværre nødvendig – der til meldes via klubmodul (link: Tilmelding til generalforsamling 2020 )

Sidste frist for tilmelding er dagen før.

I tilfældet der er for mange tilmeldte, i forhold til at overholde forsamlingsreglerne, kan det blive nødvendigt at udsætte endnu engang.

Dagsorden ifølge vedtægter.

1 . Valg af dirigent
1.1 Valg af referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent
6. A. Valg af bestyrelse i henhold til § 5,
    B. Valg af 2 suppleanter for 1 år
7. Eventuelt

I år er følgende på valg:

Kristian Isaksen (modtager genvalg)

Maibrit Johansen (modtager genvalg)

2 suppleanter (modtager genvalg)

Uddrag fra vedtægter:

  • 7.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før, og alle forslag samt revideret regnskab og bestyrelsens forslag til budget for næste år offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Mailadresse til indsendelse af forslag: formand@roskilde-svoemning.dk

(Indkaldelse er opslået den 01.06.2020)

Update pr. 10.06.2020:

Nu da vor generalforsamling, som oprindeligt var sat til at være den 24. marts 2020, har været udsat på grund af Covid-19, er vi nu kommet i den lidt specielle situation, at vi nu er kommet ind i en ny sæson.

I forbindelse med opstart af ny sæson, udløber medlemsskabet for sæsonen 2019/2020, og derfor er det vigtigt inden generalforsamlingen afholdes den 25. juni 2020, at få præciseret, at denne generalforsamling vedrører sæsonen 2019/2020, så derfor er de stemmeberettigede derfor også medlemmer, der var medlem i sæson 2019/2020.

Opdaterede vedtægter findes her:

http://roskilde-svoemning.dk/vedtaegter/

Indkomne forslag (opdateres løbende):

Forslag 1 – Forslagsstiller: Bestyrelsen – Vedtægtsændring

Forslag 2 – Forslagsstiller: Bestyrelsen – Vedtægtsændring

2019

Ordinær generelforsalsamling 2019

2018

Ordinær generelforsalsamling 2018

Indkommende forslag til generel forsamlingen 2018 – Forslag til nye vedtægter 

2016

Ordinr generalforsamling 29 marts 2016

Kontingent 2016-17

2015

Kontingentsatser 2015-16 ordinaer

Ordinr generalforsamling 26 marts 2015

2014

ordinaer generalforsamling 10 marts 2014 pdf

2013

ordinaer generalforsamling 21 marts 2013 pdf

2012

Roskildesvom gf 2012 pdf

2011

generalforsamling 2011 pdf

2010

bestyrelsens beretning 2010 pdf

2009

bestyrelsens beretning 2009 pdf (1)

bestyrelsens beretning 2009 pdf

generalforsamling 2009 pdf

2008

ekstra ordinaer 2008 pdf generalforsamling 2008 pdf

bestyrelsens_beretning_2007 pdf