Generalforsamlinger

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Tirsdag den 11. maj 2021 kl 19:00

Afholdes udendørs på plænen bag Roskilde Handelsskole (ved Handelsskolens sportshal) – medbring selv stol/tæppe.  

Forsamlingsregler kræver, at vi har tilmelding til årets generalforsamlingen – der til meldes via klubmodul (link: Tilmelding til generalforsamling 2021 )

Sidste frist for tilmelding er dagen før.

I tilfældet der er for mange tilmeldte, i forhold til at overholde forsamlingsreglerne, kan det blive nødvendigt at udsætte endnu engang.

Dagsorden ifølge vedtægter.

1 . Valg af dirigent
1.1 Valg af referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent
6. A. Valg af bestyrelse i henhold til § 5,
    B. Valg af 2 suppleanter for 1 år
7. Eventuelt

I år er følgende på valg:

Nikolaj Larsen (modtager genvalg)

Anne Jørgensen (modtager genvalg)

Anne De Maeyer Sørensen (modtager genvalg)

2 suppleanter (nuværende modtager genvalg)

 

Uddrag fra vedtægter:

  • 7.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før, og alle forslag samt revideret regnskab og bestyrelsens forslag til budget for næste år offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Mailadresse til indsendelse af forslag: bestyrelse@roskilde-svoemning.dk

(Indkaldelse er opslået den 19.04.2021)

Opdaterede vedtægter findes her:

http://roskilde-svoemning.dk/vedtaegter/

2021

Ordinær generalforsamling 2021

2019

Ordinær generelforsalsamling 2019

2018

Ordinær generelforsalsamling 2018

Indkommende forslag til generel forsamlingen 2018 – Forslag til nye vedtægter 

2016

Ordinr generalforsamling 29 marts 2016

Kontingent 2016-17

2015

Kontingentsatser 2015-16 ordinaer

Ordinr generalforsamling 26 marts 2015

2014

ordinaer generalforsamling 10 marts 2014 pdf

2013

ordinaer generalforsamling 21 marts 2013 pdf

2012

Roskildesvom gf 2012 pdf

2011

generalforsamling 2011 pdf

2010

bestyrelsens beretning 2010 pdf

2009

bestyrelsens beretning 2009 pdf (1)

bestyrelsens beretning 2009 pdf

generalforsamling 2009 pdf

2008

ekstra ordinaer 2008 pdf generalforsamling 2008 pdf

bestyrelsens_beretning_2007 pdf