Generalforsamlinger

Indkaldelse til Generalforsamling

 

Torsdag den 28. Marts 2019 kl 18:30

Afholdes på Roskilde Handelsskole (i kælderen ved siden af Maglegårdsbadet.

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

1 . Valg af dirigent
1.1 Valg af referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent
6. A. Valg af bestyrelse i henhold til § 5,
    B. Valg af 2 suppleanter for 1 år
7. Eventuelt

 

Uddrag fra vedtægter:

  • 7.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før, og alle forslag samt revideret regnskab og bestyrelsens forslag til budget for næste år offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Mailadresse til indsendelse af forslag: formand@roskilde-svoemning.dk

 

Opdaterede vedtægter findes her:

http://roskilde-svoemning.dk/vedtaegter/

 

 

 

 

 

 

2018

Ordinær generelforsalsamling 2018

Indkommende forslag til generel forsamlingen 2018 – Forslag til nye vedtægter 

2016

Ordinr generalforsamling 29 marts 2016

Kontingent 2016-17

2015

Kontingentsatser 2015-16 ordinaer

Ordinr generalforsamling 26 marts 2015

2014

ordinaer generalforsamling 10 marts 2014 pdf

2013

ordinaer generalforsamling 21 marts 2013 pdf

2012

Roskildesvom gf 2012 pdf

2011

generalforsamling 2011 pdf

2010

bestyrelsens beretning 2010 pdf

2009

bestyrelsens beretning 2009 pdf (1)

bestyrelsens beretning 2009 pdf

generalforsamling 2009 pdf

2008

ekstra ordinaer 2008 pdf generalforsamling 2008 pdf

bestyrelsens_beretning_2007 pdf