Indkaldelse til generalforsamling i Roskilde svømning. Torsdag den 1. marts 2018 kl. 19 i klubhuset, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

 

Dagsorden

1 . Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. A. Valg af bestyrelse i henhold til § 5,
B. Valg af suppleanter for 1 år,
C. Valg af revisor
7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

 

Vedtægter for Roskilde svømning kan se på hjemme siden http://roskilde-svoemning.dk/vedtaegter/

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Roskilde svømning