Indkaldelse til Generalforsamling

 

Torsdag den 28. Marts 2019 kl 18:30

Afholdes på Roskilde Handelsskole (i kælderen ved siden af Maglegårdsbadet).

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

1 . Valg af dirigent
1.1 Valg af referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent
6. A. Valg af bestyrelse i henhold til § 5,
    B. Valg af 2 suppleanter for 1 år
7. Eventuelt

Uddrag fra vedtægter:

  • 7.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før, og alle forslag samt revideret regnskab og bestyrelsens forslag til budget for næste år offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Mailadresse til indsendelse af forslag: formand@roskilde-svoemning.dk

Opdaterede vedtægter findes her:

http://roskilde-svoemning.dk/vedtaegter/

Categories: Generel information

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *